NR.CRT.

DENUMIRE  PRODUS

UM

1

TUB PVC Ø 11

ML

2

TUB PVC Ø 13 USOR

ML

3

TUB PVC Ø 13 MEDIU=750N

ML

4

TUB PVC Ø 13 GREU=1250N

ML

5

TUB PVC Ø 16 USOR

ML

6

TUB PVC Ø 16 MEDIU=750N

ML

7

TUB PVC Ø 16 GREU=1250N

ML

8

TUB PVC Ø 18 USOR

ML

9

TUB PVC Ø 18 MEDIU=750N

ML

10

TUB PVC Ø 18 GREU=1250N

ML

11

TUB PVC Ø 20 USOR

ML

12

TUB PVC Ø 20 MEDIU=750N

ML

13

TUB PVC Ø 20 GREU=1250N

ML

14

TUB PVC Ø 25 USOR

ML

15

TUB PVC Ø 25 MEDIU=750N

ML

16

TUB PVC Ø 25 GREU=1250N

ML

17

TUB PVC Ø 32 USOR GRI/   ALBA

ML

18

TUB PVC Ø 32 MEDIU=750N

ML

19

TUB PVC Ø 32 GREU

ML

20

TUB PVC Ø 40 USOR GRI/   ALBA

ML

21

TUB PVC Ø 40 MEDIU

ML

22

TUB PVC Ø 40 GREU

ML

23

TUB PVC Ø 50 USOR GRI/   ALBA

ML

24

TUB PVC Ø 50 MEDIU

ML

25

TUB PVC Ø 50 GREU

ML

26

TUB PVC Ø 63 USOR

ML

27

TUB PVC Ø 63 MEDIU

ML

28

TUB PVC Ø 63 GREU

ML

29

TUB PVC Ø 75 USOR

ML

30

TUB PVC Ø 75 MEDIU

ML

31

TUB PVC Ø 75 GREU

ML

32

TUB PVC Ø 90 USOR 1,8

ML

33

TUB PVC Ø 90 MEDIU 3,2

ML

34

TUB PVC Ø 90 GREU 4,7

ML

35

TUB PVC Ø 110 USOR

ML

36

TUB PVC Ø 110 MEDIU

ML

37

TUB PVC Ø 110 GREU

ML

38

COT PVC Ø 13

BUC

39

COT PVC Ø 16

BUC

40

COT PVC Ø 18

BUC

41

COT PVC Ø 20

BUC

42

COT PVC Ø 25

BUC

43

COT PVC Ø 32

BUC

44

COT PVC Ø 40

BUC

45

MUFA DE LEGATURA Ø 13

BUC

46

MUFA DE LEGATURA Ø 16

BUC

47

MUFA DE LEGATURA Ø 18

BUC

48

MUFA DE LEGATURA Ø 20

BUC

49

MUFA DE LEGATURA Ø 25

BUC

50

MUFA DE LEGATURA Ø 32

BUC

Go to top